Zati ve subuti sıfatlar ne demektir?

Yüce Allah’ın kendine mahsus bir zatı vardır ve bu zatının gereği olan, bu zatdan ayrılması düşünülmeyen sıfatları vardır. Bunlardan bir kısmına “Zatî sıfatlar” , bir kısmına da “Sübutî sıfatlar” denir. Zatî sıfatlar, hiç bir sebebin eseri olmayan, Allah Teâlâ’nın hakikatını ortaya koyan sıfatlardır.

Vahdaniyet Allah’ın ismi midir?

Şerikinin olmaması anlamında Allah’a nisbet edilen selbî sıfatlardan biri.

Vahdaniyet Allah'ın ismi midir?

Vahdaniyet tevhid inancı nedir?

Vahdani, tek anlamına gelirken, vahdaniyet de birlik, bütünlük ve teklik demektir. Tevhid ve vahdet kelimeleri de bu sözcükle aynı kökten türemiştir. Tevhit, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığına iman etmek manasına gelir.9 Tem 2021

Vahdaniyet Allah’ın hangi sıfat?

Vahdaniyet, Allah Teâlâ`nın kemal sıfatlarının en önemlisidir. Çünkü bu sıfat, Allah Teâlâ`nın zâtında, sıfatlarında, fiillerinde bir olduğunu; saltanat ve icraatında ortaksız bulunduğunu ifade etmektedir. Bu sıfatın zıddı olan birden fazla olmak (taaddüd) ve bir ortağı bulunmak (teşerrük) Allah hakkında muhaldir.

Vahdaniyet ne demek Islam’da?

Mâtürîdî, vahdâniyyet sıfatını “Allah’ın zâtı ve sıfatları başta olmak üzere hiçbir yönden dengi ve benzerinin bulunmaması” şeklinde açıklamıştır.

Leave a Comment