Yeseviliğin temel ilkeleri nelerdir?

Yeseviyye’de şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olgusu en temel esastır. Şeriat olmadan tarikat olmaz. Müridlerin riyazet ve nefis terbiyesi ile olgunlaşmasına çalışılır. Halvet ve zikir bu tarikatın önemli iki esasıdır.

Yesevilik neyi savunur?

Ahmed Yesevî dönemi “Horasan Okulu” olarak da adlandırılan tasavvuf akımının en önemli temsilcisi olan Hoca Ahmed Yesevî’den adını alan Yesevîlik yolu, Türklere İslâm’ı ve dervişliğin yollarını öğretmeyi amaçlamıştır. Bunun için tevhit inancını, Türk gelenek, inanç ve yaşam tarzı ile sentezleme yolu seçilmiştir.

Yesevilik neyi savunur?

Yesevi’ye nedir?

Ahmed Yesevî’ye (ö. 562/1166) nisbet edilen ve Orta Asya’da etkin olan tarikat. Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol. Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.

Yesevilikte yer alan temel ilkeler nelerdir?

Yeseviyye’de şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olgusu en temel esas olarak kabul edilmiştir. Şeriat olmadan tarikatın olmayacağı düşüncesi benimsenmiştir. Müridlerin riyazet ve nefis terbiyesi ile olgunlaşmasını sağlamaya çalışılmıştır. Halvet ve zikir bu tarikatın önemli iki esası olmuştur.15 Ara 2018

Yesevilik nedir diyanet?

Ahmed Yesevî’ye (ö. 562/1166) nisbet edilen ve Orta Asya’da etkin olan tarikat. Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol. Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.

Leave a Comment