Tevafuk nedir islam ansiklopedisi?

Allah’ın hayırlı işlerde kişiyi başarılı kılması anlamında kelâm terimi. İnsanın kendi iradesiyle Allah’a iman edip buyruklarına uymasını kolaylaştıran ilâhî fiil anlamında kelâm terimi. Allah’ın kâinat hakkındaki küllî bilgisi ve takdiri anlamında felsefe terimi.

Tevafuk sahibi olmak ne demek?

Her şeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. Hiçbir şey başıboş olmayıp, onun iradesi dışında değildir. En küçük fertleriyle dahi, bir bütünlük ve birliği muhâfaza ederek uyum içinde olma durumu, yani tevâfukat; Kur’ân’da dahi bulunmaktadır.

Tevafuk ne demek örnek?

İki varlığın veya olayların belirli şartlar ve uyum karşılığında karşılaşmaları, bir araya gelmelerine tevafuk deniliyor. Rastlantı yani tesadüf ile tevafuk birbirine benzer kelimeler değildir. Bu iki kelimeyi birbiriyle karıştırmayınız. Kelimenin doğru yazılışı ve okunuşu “tevafuk”tur.28 Şub 2023

Tevafuk ne demek Diyanet?

Tevâfuk, birbirine denk gelme, latîfâne (hoş, zarif) bir şekilde uyum içinde olma anlamına gelen İslamî terimdir.

Tesakut ne demek?

TESÂKUT. (ﺗﺴﺎﻗﻂ) i. (Ar. suḳūṭ “düşmek”ten tesāḳuṭ) Birbiri ardınca düşme: Dâğ-ı hûn-âşâm gitti sîne-i bî-kîneden / Etti kevkebler tesâkut dâmen-i âyîneden (Nâbî).

Hasbilik ne demek TDV?

HASBÎLİK. i. Hasbî olma durumu, bir işi karşılık beklemeden Allah rızâsı için yapma: İlâhî olduğu kadar beşerî de olan, her sokulduğu insan topluluğunu bir ana yumuşaklığı ve hasbîliği ile teshir eden…

Ya Hasib ne anlama gelir?

Sözlükte “saymak, hesap etmek” anlamına gelen husbân (hisâb) masdarından sıfat olup “her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çeken” demektir.

Sadece Allah’ın rızasını gözeterek yaşamaya ne denir?

Kulun bütün davranışları ve sözlerinde sadece Allah’ın rızâsını gözetmesi anlamında ahlâk ve tasavvuf terimi. Dünya ve âhirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü iş ve davranışı ifade eden bir terim.

Allah’ın Hasîb ismi ne anlama gelir?

Sözlükte “saymak, hesap etmek” anlamına gelen husbân (hisâb) masdarından sıfat olup “her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çeken” demektir.

Allah’ın rızasını gözetmek ne anlama gelir?

“Güzel davranışlarda dünyevî bir karşılık beklemeden, sadece Allah (cc) rızasını gözetmek.” mânâsına gelen hasbîlik, zor ve sıkıntılı durumlarda Allah’ın (cc) kendisine yardımcı olarak kâfi geleceğini bilmek, bu bilinçle gösterilen sabır karşılığında Allah’ın (cc) ecrini ummak demektir.11 Oca 2023

Leave a Comment