Tenasüp ne demek ve örnekleri?

Anlamca birbiriyle uyumlu, tezat olmayan birden fazla kelimenin bir arada kullanılmasına tenasüp sanatı denmektedir. Tenasüp, müraat-ı nazir adıyla da bilinir. Örneğin gül, bülbül ve gül bahçesi birbiriyle orantılı ve uyumludur.8 May 2023

Tenasüp nedir kısa?

Tenasüp ya da yakışma, tezat olmayarak anlamca birbirine uygun birden fazla şeyi bir araya getirmektir. Anlamca birbiri ile ilgili kelimeleri bir arada kullanmaktır. Karşıtlık ilgisi, bunun dışındadır. “Müraat-ı nazir” adıyla da bilinen tenasüp, mânaca birbiriyle alâkalı kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır.

Tenasüp nedir kısa?

Tenasüp sanatı nedir ve örnekler?

Anlamca birbiriyle uyumlu, tezat olmayan birden fazla kelimenin bir arada kullanılmasına tenasüp sanatı denmektedir. Tenasüp, müraat-ı nazir adıyla da bilinir. Örneğin gül, bülbül ve gül bahçesi birbiriyle orantılı ve uyumludur. Bu kelimelere birlikte yer verildiğinde tenasüp sanatı meydana gelmiş olur.8 May 2023

Tenasüp ne demek din kültürü?

Tenasüp ya da yakışma, tezat olmayarak anlamca birbirine uygun birden fazla şeyi bir araya getirmektir. Anlamca birbiri ile ilgili kelimeleri bir arada kullanmaktır. Karşıtlık ilgisi, bunun dışındadır. “Müraat-ı nazir” adıyla da bilinen tenasüp, mânaca birbiriyle alâkalı kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır.

Tenasüp ne demek din kültürü?

Tenasüp Nedir söz sanatı?

“Müraat-ı nazir” adıyla da bilinen tenasüp, mânaca birbiriyle alâkalı kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır. Tenasüp sanatında, anlamca ilgili sözcükler okuyucunun zihninde bir çağrışım, bir cisim oluştururlar. Tenasüp olması için mânaca alâkalı kelimeler arasında karşıtlık ilgisinin bulunmaması gerekir.

Tenasüp Nedir söz sanatı?

Leave a Comment