Peygamber Efendimizin ayak izi doğru mu?

Peygamber’e izâfe edilen bütün ayak izleri sahtedir ve onlarla teberrük etmek de itikadî açıdan sakıncalıdır (Mecmûʿu fetâvâ, XXVII, 13, 135; İḳtiżâʾü’ṣ-ṣırâṭi’l-müstaḳīm, s. 318, 427-428).

Sakalı Şerif ziyareti nedir?

Sakal-ı Şerif, İslam peygamberi Muhammed’in özel dinî günlerde cemaatin feyz ve muhabbet alabilmesi için ziyarete açılan cam içinde korunan sakalıdır. Baş üzerinde yeri vardır ve bir sonraki sefere kadar sanduka içinde, salavat okunarak kırk bohçaya sarıldıktan sonra saklanır.

Sakalı Şerifi kim buldu?

Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesindeki Sakal-ı Şerif, Ebu Bekir, Ali ve birkaç sahabinin önünde Peygamber’in berberi Selman-ı Farisî tarafından kesilmiştir.

Peygamber Efendimizin ayak izi var mı?

Kadem-i şerif, İslam Peygamberi Muhammed bin Abdullah’ın ayak izi. Dünyanın birkaç yerine dağılmıştır. İstanbul’da dört yerde sergilenmektedir. Topkapı Sarayı, Hırka-i Saadet Dairesi’nde, Nakş-ı Kadem-i Saâdet taş üzerinde 4 ve tuğla üzerinde 2 adet.

Sakal-ı Şerif doğru mu?

Dayanağı yoksa o bilgiye itibar edilmez. C2 – Peygamber efendimizin saçının uzaması diye bir mucizesi yoktur. Yüzyıllardan beri korunan ”sakalı şerif”ler de böyle bir durum gözlemlenmemiş; hiçbir siyret, tasavvuf ve akaid metninde efendimizin böyle bir mucizesinden bahsedilmemiştir.

Leave a Comment