Peygamber efendimizin 7 ismi nedir?

Nakkaş, Muhammed’den nakletmiştir: “Benim Kur’an’da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed, Yasîn, Tâhâ, El-Müddesir, El-Müzemmil ve Abdullah.”

Peygamber efendimizin 7 çocuğunun ismi nedir?

Peygamberimizin Çocuklarının İsimleri Bu çocukların isimleri doğum sırasına göre; Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah’tır. Resul-ü Ekrem’in Hz. Mariye’den (r.a.) ise yalnızca bir çocuğu olmuştur ve ismi de İbrahim’dir.11 May 2020

Peygamber Efendimizin kaç oğlu var?

Peygamberimizin Çocuklarının İsimleri Hatice’den (r.a) altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu çocukların isimleri doğum sırasına göre; Kasım, Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah’tır. Resul-ü Ekrem’in Hz. Mariye’den (r.a.) ise yalnızca bir çocuğu olmuştur ve ismi de İbrahim’dir.11 May 2020

Peygamber efendimizin 4 tane ismi nedir?

Nakkaş, Muhammed’den nakletmiştir: “Benim Kur’an’da yedi ismim vardır: Muhammed, Ahmed, Yasîn, Tâhâ, El-Müddesir, El-Müzemmil ve Abdullah.” Cübeyr b. Mut’im’in rivayet ettiği hadiste ise altıdır: “Muhammed, Ahmed, Hatim, Akıb, Haşır, Mahi.”

Peygamber efendimizin 4 tane ismi nedir?

Peygamber efendimizin isim ve sıfatları nelerdir?

Peygamber’in Kur’an’da geçen isim ve sıfatları: Muhammed, Ahmed, Tâhâ, Yâsin, Müzzemmil, Müddessir, en-Nûr, es-Sirâc, el-Münzîr, en-Nezîr, Mübeşşir, Beşîr, Şâhid, Şehîd, Hakku’l-Mübîn, Hâtemü’n-Nebiyyîn, Rasûlu’llah, Nimetu’llah, Urvetü’l-Vüskâ, Sırâtu’l-Müstakîm, Necmü’s-Sâkıb, Kerem, Nebiyyü’l-Ümmî, Dâiyu’llah.

Leave a Comment