Peygamber Efendimiz sakalını kesmiş midir?

Resûl-i Ekrem’in sakalının sık olduğu (Müslim, “Feżâʾil”, 109), sakalını eninden ve boyundan kısalttığı (Tirmizî, “Edeb”, 17) ve Peygamber’in fiillerine uymada titizliğiyle bilinen sahâbeden Abdullah b. Ömer’in sakalını avucuyla tutup bundan fazla olan kısmı tıraş ettiği (Buhârî, “Libâs”, 64) bildirilmektedir.

Hanefi mezhebine göre sakalı jiletle kesmek haram mı?

Alimlerin hemen hemen hepsi sakal bırakmayı müminlerin ayırıcı özelliği ve dini bir hüküm olarak kabul etmişler ve sakal kesmeyi haram kılmışlardır. Hanefi mezhebinde ise bu konu mekruh olarak tanımlanmıştır.16 Kas 2022

Hanefi mezhebine göre sakalı jiletle kesmek haram mı?

Erkeklerin sakalı jiletle kesmek haram mı?

«E1-Menhelü’l-azbü’l-Mevrûd, fi şerh-i Sünen-i Ebî Dâvûd» sahibi Şeyh Mahmûd el-Hattâb der ki: «Bundan dolayı sakalı kesmek, Müslümanların müctehid imamları olan Ebû Hanîfe, Mâlik, Şâfiî, Ahmed ve diğer zatlar indinde haram kabul edilmiştir».

Diyanet sakal kesmek haram mı?

Bu emir ve uygulamalardan tavsiye anlamını çıkaran Gazzâlî, İbn Hacer el-Heytemî, Şemseddin er-Remlî ve Hatîb eş-Şirbînî gibi âlimler sakalı kesmenin haram değil mekruh (Hanefîler’in terimiyle tenzîhen mekruh) olduğunu söylemiştir (Ebû Bekir b. Muhammed ed-Dimyâtî, II, 340; Cezîrî, II, 44).

Hanefi mezhebine göre sakal kesmek haram mı?

Fakihlerin çoğunluğu sakal bırakmayı müslümanların şiârı ve dinî bir emir olarak görüp sakalı kesmeyi haram sayar; Hanefîler’de bu gibi durumlar için tahrîmen mekruh terimi kullanılır (İbn Âbidîn, II, 418; Cezîrî, II, 45, 46).

Cünüp iken nasıl dua edilir?

Cinsel münasebet sonrası temizlenmemiş yani boy abdesti almamış kişilere cenabet yani cünüp denmektedir. Cenabetken kabeyi tavaf etmek, Kuran’ı okumak, namaz kılmak gibi ibadetlerin yapılması haramdır. Ancak cenabetken besmele veya zikir çekilebilir. Ayrıca Rabbena Atina, Fatiha gibi ayetlerde ezberden okunabilir.15 Mar 2023

1 gün boyunca cünüp gezmek günah mı?

Muhammed (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23). Ancak cünüplük halinde olan bir kimsenin namazını geçirecek şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram olduğu belirtilmiştir. Elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür.21 Şub 2021

Cünüp halde dua edilir mi?

Ancak cenâbet hali zikir, tesbih ve dua gibi amellere engel teşkil etmediğinden cünüp olan kimsenin Kur’ân-ı Kerîm’de yer almış olsa bile bu tür metinleri dua ve zikir niyetiyle okuyup tekrar etmesinde sakınca görülmemiştir.

Cünüp olan kişi ne yapamaz?

– Kur’an’ın yazılı sayfalarına dokunmak.
– Secde esnasında okunması vacip olan ayetleri okumak.
– Camiye girmek.

Cünüp iken dua etmek olur mu?

Ancak cenâbet hali zikir, tesbih ve dua gibi amellere engel teşkil etmediğinden cünüp olan kimsenin Kur’ân-ı Kerîm’de yer almış olsa bile bu tür metinleri dua ve zikir niyetiyle okuyup tekrar etmesinde sakınca görülmemiştir.

Leave a Comment