Nakşibendi Tarikatı neye inanır?

Nakşibendi tarikatı nedir? Nakşibendi büyüklerin” Bizim İşimiz Çözmek Ve Bağlamaktır. Bize Gelenlerin Kalbini İplik İplik Dünyadan Çözer, İplik İplik Ahirete Bağlarız” diyerek Nakşibendi yolunun amaç ve gayesini Allah’ın rızası, Kur’an ve Peygamber sevgisini kalbe nakşedip, nefsi terbiye etmektir.28 Haz 2019

Nakşibendi tarikatı Hanefi mi?

Gidiş ve gelişlerinde çeşitli zatları ve yerleri ziyâret etmiştir. Memleketi olan Kasr-ı Arifân’da bir mescid yaptırmış ve inşaatında bizzat çalışıp işçilik yapmıştır (Ali b. Hüseyn, Reşahât, s. 61.). Nakşibend, Hanefi mezhebine mensuptu.

Hanefi mezhebi hangi tarikat?

Mâtüridîlik (Arapça: الماتريدية), Matüridî’nin kurduğu, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı A’zam’ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam dini itikad mezhebidir.

Nakşibendiler hangi mezhepten?

Tarikatın temeli, Bahaeddin Nakşibend’in de mensup olduğu ve Yusuf el-Hemedânî tarafından kurulan ve sonrasında halifesi Abdulhalik Gücdevani tarafından sistemleştirilen Hâcegân tarikatına dayanır.

Nakşibendilik bir mezhep midir?

Nakşibendilik (Farsça: نقشبندیه Nakşbendiyye), 14. yüzyılda Orta Asya’da Buhara çevresinde gelişen ve adını kurucusu sufi alim Bahâeddin Nakşibend’den alan tasavvuf tarikatı.

Leave a Comment