Nakşibendi tarikatı Hangi cemaat?

Tarikatın temeli, Bahaeddin Nakşibend’in de mensup olduğu ve Yusuf el-Hemedânî tarafından kurulan ve sonrasında halifesi Abdulhalik Gücdevani tarafından sistemleştirilen Hâcegân tarikatına dayanır. Nakşibendilik tarikatı ise kökenini soy olarak Ali ve altıncı imam Cafer-i Sadık’a dayandırmaktadır.

Nakşibendi tarikatının başı kim?

Nakşibendiyye tarikatının kurucusu. Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.

Nakşibendilik nedir kısa ve öz?

Nakşibendi tarikatı, 1318-1389 yılları arasında Türkistan’da yaşayan Bahaeddin Nakşibend tarafından kurulmuştur ve İslam dünyasında çok yaygındır. Farsça bir kelimedir. Ve “kalbe Allah (cc) adını nakış yapan” demektir, bu tarikat, gerçek kimliğine Hoca Yusuf el-Hamadani’den sonra kavuştu.28 Haz 2019

Nakşibendilik nedir kısa ve öz?

Nakşibendi tarikatının başında kim var?

Menzil Cemaati, Nakşibendiye’ye bağlı olup Türkiye’deki cemaatler arasında en fazla mensubu olanlardan biridir. Muhammed Raşit Erol (1930-1993) tarafından kurulmuştur. 12 Temmuz 2023’e kadar önderleri Abdülbaki Erol’du.

Nakşibendi tarikatının lideri kimdir?

Merkezi Adıyaman’da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) “şeyh”idir. Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman’da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni’dir.12 Tem 2023

Leave a Comment