Mütalaa hukuk ne demek?

Bir başka ifadeyle, uyuşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiği konusunda Cumhuriyet savcısının son görüşünü açıklamasına esas hakkında mütalaa denir.9 Haz 2023

Görüş ve mütalaa ne demek?

Mütalaa sözcüğü için Türk Dil Kurumu sözlüğünde verilmiş olan ikinci karşılık ise; “Bir konu üstünde detaylı düşünme ile birlikte oluşan görüş ya da yorum” şeklindedir. Benzer bir biçimde kelimenin üçüncü karşılığı da “Herhangi bir konu hakkında detaylı bir şekilde düşünme” olarak açıklanır.18 Kas 2020

Görüş ve mütalaa ne demek?

Hukuki mütalaa nasıl alınır?

Dava tarafları, doğrudan konusunda uzmanlığı belgelenmiş kişi veya kurumlara (Dernekler, Üniversitelerin ilgili bölümleri, Laboratuvarlar vb. kurumlar) başvurarak Bilimsel Mütalaa raporu alabilmektedir. Bunun için mahkeme veya savcılığın talebine ihtiyaç bulunmayıp taraflar doğrudan başvurabilmektedir.

Hukuki mütalaa nasıl alınır?

Mütalaa kararı ne demek?

Esas hakkında mütalaa; delillerin duruşmada ortaya koyulması evresinden sonra, “delillerin tartışılması” aşamasında iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısının ceza davasının esası hakkındaki beyanıdır.9 Haz 2023

Savcının mütalaa vermesi ne demek?

Bir başka ifadeyle, uyuşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiği konusunda Cumhuriyet savcısının son görüşünü açıklamasına esas hakkında mütalaa denir. Esas hakkında mütalaanın hukuki dayanağı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.216’da düzenlenen delillerin taraflarca tartışılması hükmüdür.9 Haz 2023

Savcının mütalaa vermesi ne demek?

Ehli olmamak ne demek?

NÂEHİL. (ﻧﺎﺍﻫﻞ) sıf. ve i. (Fars. olumsuzluk bildiren nā- ve Ar. ehl ile nā-ehl) Bir işin ehli olmayan, o işten anlamayan, o işi yapacak ehliyet ve yeteneğe sâhip bulunmayan (kimse), ehliyetsiz: Nâehle kitab bağışlamak kāzûrâta atmaktır (Âlî Mustafa Efendi).

Ehli olmamak ne demek?

Ehline ne demek?

Bir şeyin verimli ya da iyi olması için o şeyden anlayan birinin elinde olması gerekir. Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Ehli olmak demek, bir kişinin bir işte usta yani yetkin, liyakatli olmasıdır. Ehli olan kişi o şeyi en iyi şekilde yapar.18 Ağu 2023

Dinde ehil ne demektir?

Ehil Tanımı: Ehil kelimesinin anlamı; yetkili, en yüksek derecede olan yetkin, usta, ustalık derecesi olan, yüksek mertebe, uzmanlık, beceri demektir. Bilgelik ve yücelik olarak da ifade edilir.15 Ara 2020

Ehli olmak nedir?

İnanç ve davranışlarını beşerî görüş ve arzulara göre oluşturanlar anlamında bir tabir. Asr-ı saâdet’ten sonra ortaya çıkmış, şer’î bir delile dayanmayan bazı inanç ve davranışları benimseyen gruplar anlamında bir tabir.

Ehil insan ne demek?

O, bu işin ehlidir. Sanat ehli. Zevk ehli.

Leave a Comment