Mele kime denir?

Mele’ bir Kur’an-ı Kerim tabiridir. Bilgi, güç, kuvvet, makam, mevki ve lidere yakınlık bakımından toplumun önündeki şahıslara işaret etmektedir.

Mele meclisi ne demek?

Tefsirlere göre mele-i a’lâ’dan maksat, Allah’ın konuşmak üzere melekleri topladığı yüce meclistir.

Mele ve Mütrefin ne demek?

ÖZETMele’, `bir görüş üzerinde birleşmiş topluluk’; `mütref’ ise `nimetleşımartılıp azdırılmış’ demektir. `mele’ kelimesi nötr bir kavram olup, olumluveya olumsuz bir değer taşımaz.

Mütref kelime anlamı nedir?

Konuyla ilgili ayetlerden anlaşıldığına göre, mütrefler, inkârcı, isyan eden, taşkınlıkta bulunan, toplumların çöküşünde etkili olan ve Allah’ın kendilerini azap ile cezalandıracağı türdeki insanlardır. Mütreflerin karakterini yansıtan özellikler, Kur’ân’da başka sözcüklerle de anlatılmaktadır.

Mele Yani ne demek?

14 Bu durumda mele’ ifadesini, “şerefli, itibarlı, güçlü kişiler” şeklinde ifade etmek mümkündür.

Leave a Comment