Malumat olsun ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan malumat kelimesi, ilim sözcüğüyle aynı kökten türemiştir. İlim, bilgi anlamına gelirken, malumat da bilinen şeyler demektir.5 Ağu 2021

Latif ne demek TDK?

Kelimenin Kökeni: Lâtif kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. “Latîf” kelimesinden türetilmiştir ve “inceden, hoş, zarif, nükteli” anlamına gelir.

Latif ne demek TDK?

Malumatlı olmak ne demek?

Bilgi sâhibi, çok şey bilen, bilgili: Çok mâlûmatlı, çalışkan bir adamdı (Reşat N.

Lütfetmek mi Lutfetmek mi?

Lütfetmek kelimesinin kökeni Arapça dilidir. Lütfetmek kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı luṭf + Türkçe etmek şeklindedir.18 May 2022

Letafet sahibi ne demek?

Bir şeyin zarif veya nazik bir şekilde yapılması veya ifade edilmesi durumunu ifade eder. Kökeni: “Letafet” kelimesi Arapça kökenlidir ve “لُطَف” (lutf) kelimesinden türetilmiştir. Arapça’da zariflik ve naziklik anlamına gelir. Örnek Cümle: Onun letafeti ve nezaketi, herkesle iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyor.

Letafet sahibi ne demek?

Hüsrev ü Şirin hangi döneme ait?

Türk edebiyatında ilk Hüsrev ü Şîrîn hikâyesi, 1341-1342 yılında Harezm sahasında Kutb tarafından kaleme alınmıştır.

Hüsrev ü Şirin hangi Türkçe dönemi?

Hüsrev ü Şirin mesnevisi, 14. yüzyılda Harezm Türkçesiyle yazılan bir yapıttır.

Ferhat ile Şirin Hangi edebiyata ait?

Ferhat ile Şirin hikâyesi, İran edebiyatı mesnevi konuları arasında önemli bir yere sahiptir. Hüsrev ü Şirin adıyla da bilinen hikâye, divan edebiyatının en çok işlenen mesnevilerinden biridir. İlk olarak X. asırda Firdevsi’nin Şehnâme’sinde bu hikâyenin temelini oluşturan olaylar işlenmiştir.

Hüsrev ü Şirin halk hikâyesi mi?

Fars ve Türk edebiyatlarında çok işlenmiş bir konu olan Husrev ü Şîrîn’in, halk hikâyesi ve Karagöz hikâyesi (Fasl-ı Ferhâd Kitabı) versiyonları da bulunmaktadır.

Hüsrev ü Şirin aşk hikayesi mi?

Hüsrev ü Şirin veya Perhad ü Şirin hikayesi Doğu edebiyatlarının en meşhur ve belli başlı hikayelerindendir. İran ve Türk edebiyatında da çok yaygın olan bu hikayede, Sasani hükümdarlarından Hüsrev Perviz (596-628) ile Ermen hükümdannın yeğeni Şirin arasında geçen aşk macerası anlatılmaktadır.

Hüsrev ü Şirin aşk hikayesi mi?

Leave a Comment