Makedonya Türkleri aslen nereli?

Türkler, Asya’dan Makedonya’ya iki yoldan gelmiştir… Kuzey Makedonya Türkleri ve oranları 2021. Birinci yol; Hazar Denizi ile Karadeniz’in kuzeyindendir. Birinci yolla Hun, Avar, Ön Bulgar, Peçenek, Oğuz (Uz), Kuman Türkleri Tuna’yı geçerek Makedonya’ya inmiştir.

Makedonya Türkleri kimlerdir?

Hun Türklerinden sonra Makedonya’da Türk varlığı Avar, Bulgar, Oğuz, Kuman, Peçenek, Mak- Peçenek ve Selçuklu Türkleri ile devam etmiştir. Bunların tamamına yakın bir bölümü zaman içerisinde Hıristiyanlaşıp Slavlaşarak Türklüklerini kaybetmişlerdir.

Makedonya Türkleri kimlerdir?

Usturumca eskiden nereye bağlıydı?

Balkan Savaşları’nın yapıldığı 1912-1913 yıllarına kadar Selanik Sancağı’nın merkezi Selanik Vilayeti’ne bağlı bir kazaydı.

Makedonya hangi Türk boyundan?

Ayrıca geçmişte olduğu gibi bugünde göç azda olsa devam etmektedir. ‘Makedon Müslüman’ yakıştırmasını kabul etmeyen Torbeşlerin nüfusu ise 70–80.000 civarındadır. Torbeşlerin kökeni Osmanlı’dan önce buralara yerleşen Türk Kuman (Kıpçak) veya Peçenekler gibi Türk boylarına dayandırılmaktadır.

Makedonya göçmeni Türk mü?

Özellikle Türk asıllıların çoğunlukta olan Makedonya bölgesinden göçlerinin hızlandırılması, bu bölgeden Türklerin temizlenmesi amacını taşımaktaydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının 1923 hemen arkasından buraya göçler devam etmiş; Yugoslavya’dan göç olayı 1990’lı yıllara kadar sürmüştür.

Leave a Comment