Küfür etmenin ahiretteki cezası nedir?

“Kabul etmemek, reddetmek ve hoş görmemek” anlamına gelen inkâr da küfür kelimesinin bir başka karşılığıdır. İnkâr edene münkir denir. Bir insan kâfir olarak ölürse ebedî cehennemde kalacaktır.

Bir insana küfür etmek günah mı?

Hadislerde iman en üstün itaat olarak nitelendirilirken (Müslim, “Îmân”, 36) şirk en büyük günah olarak tanımlanmış (Müslim, “Îmân”, 37), nifakın küfür olduğuna (Müsned, III, 39), kişinin kalbinde imanla küfrün bir arada bulunamayacağına (a.g.e., II, 349) dikkat çekilmiştir.

Bir insana küfür etmek günah mı?

Küfrün hükmü nedir?

Bir insan kafir olarak ölürse ebedi cehennemde kalacaktır. Bu konudaki ayetlerden birinde şöyle buyurulur: “(Ayetlerimizi) inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlara gelince, işte Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebediyen o lanet içinde kalırlar.

Küfür etmek günah mı?

Selefî alimlerin çoğunluğu ameli imanın bir bölümü olarak tarif etseler dahi işlenen herhangi bir günah veya herhangi bir amelin terki ile kişinin küfre düşmeyeceğini ifade ederler. Hariciyye mensupları ise imanın bir bölümü saydıkları amelin terkini küfür olarak tarif etmişler.

Leave a Comment