Kesrette vahdet vardır ne demek?

“Bana, Kesrette vahdet vardır” sözü, tasavvuf düşüncesinde önemli bir rol oynayan bir kavramdır. Bu söz, tasavvufi anlayışta birliğin ve çeşitliliğin aynı anda var olabileceği fikrini ifade etmektedir.

Bu kavramın temelinde, evrenin bir yaratıcı tarafından yaratıldığı ve dolayısıyla her şeyin aslında aynı kaynaktan geldiği düşüncesi yatar. Yaratılan her varlık, aynı ilahi varlığın yansımasıdır ve bu nedenle birliği temsil eder. Ancak aynı zamanda, yaratılan bu varlıkların çeşitlilik ve farklılıklarla da kendini gösterdiği söylenir.

Bu kavramın anlamı, hayatın çeşitliliği ve zenginliğini kabul etmekle birlikte, bu çeşitliliğin birliği ve dayanışmayı da gerektirdiğidir. Yani, farklılıkların olduğu bir dünyada birlik ve uyumun sağlanması gerektiği fikri üzerine yoğunlaşır.

“Bana, Kesrette vahdet vardır” sözü, insanın kendini diğer varlıklarla bağlantıda hissetmesini ve onları anlamasını sağlamayı hedefler. Bu düşünce, bireyin iç huzurunu ve toplumsal uyumu destekler. Var olan her şeyin kaynağının aynı olduğu bilinciyle hareket edildiğinde, insanlar arasında sevgi, hoşgörü ve anlayışın artması mümkün olur.

Bu kavramın tasavvufi düşünce üzerindeki etkisi büyüktür. Tek bir kaynağa dayanan ve çeşitlilik içinde birlik arayışını vurgulayan bu felsefe, insanların kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu da daha sakin, daha sevgi dolu bir toplumun önünü açar.

Sonuç olarak, “Bana, Kesrette vahdet vardır” sözü, tasavvufi anlayışa göre, evrende birliğin ve çeşitliliğin aynı anda var olabileceğini ifade eder. Bu anlayış, insanların kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamalarını sağlayarak, daha uyumlu, sevgi dolu bir toplumun oluşumuna katkıda bulunur.

Kesretten vahdete ermek ne demek?

Bütün mahlukatın tek bir halıkı, bütün mülk âleminin tek bir maliki olduğuna inanan insanlar kesretten vahdete ermişlerdir. Cenab-ı Hak, vahidiyet içinde ehadiyet tecellileriyle, bizleri vahdete sevkeder. Mesela, bir ağaç, dal, budak, çiçek yaprak gibi farklı şeylerden meydana gelmiştir.3 Ağu 2023

Kesretten vahdete ermek ne demek?

Vahdete ermek ne demek?

Sözlükte “bir ve tek olmak, tek kalmak” anlamındaki vahd kökünden masdar olup “birlik, teklik, bütünlük” anlamında kesretin karşıtıdır; “varlığa bir (vâhid) adını vermeyi sağlayan mâna” diye açıklanır (Fârâbî, el-Medînetü’l-fâżıla, s. “Çokluk birle sayılandır” denildiğinde çokluğun tanımına vahdet katılmış olur.

Kesrette vahdet ne anlama gelir?

Kesret çokluk demektir, vahdet ise birlik. Beş parmak dediğimiz zaman kesreti ifade ederiz. Bunlar bir elde vahdete ererler ve artık bir tek isim alırlar.7 Haz 2022

Kesrette vahdet ne anlama gelir?

Yunus peygamberin duası dilek için kaç defa okunmalı?

Hz Yunus’un Duası Kaç Kez Okunmalıdır? Yunus peygamberin balığın karnındayken ettiği dua oldukça faziletlidir. Dertlerinden, sıkıntılarından ve hastalıklarından kurtulmak isteyenlerin okuması faziletlidir. Duanın faziletinden yararlanabilmek için kırk kez okumak ise önemlidir.31 Ağu 2023

Yunus peygamberin balığın karnında okuduğu dua nedir?

“Balığın karnındayken Yunus’un (aleyhisselam) yaptığı dua; “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn” idi.

Hz Yunusun duasi neye iyi gelir?

Peygamber efendimiz, Yunus peygamberin duasının çok hayırlı olduğunu, okuyan kişinin sıkıntıdan, dertten kurtulacağını, şifa bulacağını belirtmiştir.20 Ara 2019

Yunus peygamberin duası abdestsiz okunur mu?

Yunus Sûresi Türkçe Anlamı ve Meali Nedir? Yunus sûresi de dahil olmak üzere Kur’an-ı Kerim’deki sûreler, abdestsiz olarak ezberden okunabilir. Bu durum, adet gören kadınlar için de geçerlidir. Allah’a dua etmek maksadıyla, Kur’an’a dokunmadan okunması günah değildir.

Yunus aleyhisselam balığın karnından nasıl kurtuldu?

Yûnus denize atılınca fırtına dinmiş, Rabb’in emriyle onu büyük bir balık yutmuş, Yûnus üç gün üç gece balığın karnında kalmıştır (Yûnus, bab 1). Balığın karnında iken Allah’a niyazda bulunmuş, Allah duasını kabul etmiş ve balık onu karaya kusmuştur (Yûnus, bab 2).

Leave a Comment