Islam dinine göre evde köpek beslenir mi?

İslam dinine göre evde köpek beslemek üzerine yapılan tartışmalar sonucunda ortaya farklı görüşler çıkmaktadır. Konuyla ilgili olarak bazı İslam alimleri, köpek beslemenin günah olduğunu savunurken, bazıları ise bu konuda bir sınırlama olmadığını dile getirmektedir.

Köpeklerin temizlik konusundaki eksikliklerinden dolayı İslam dininde evde köpek beslemenin hoş karşılanmadığı düşüncesi ilk gruba dahil olan alimler tarafından dile getirilmektedir. Köpeklerin tüy dökme, tırnak kesme ve tükürme gibi eylemleri nedeniyle temizlik standartlarına uymadığı düşünülür. Ayrıca, köpeklerin cima eylemi sırasında salgıladıkları taharetlenmemiş olduğu düşünülen sıvı nedeniyle de temizlik açısından sorun oluşturduğuna inanılır.

Öte yandan, İslam dininin köpeklerle ilgili olarak genel bir yasağı bulunmamaktadır. Bazı alimler, köpek beslemenin insanın hayvanlara duyduğu sevgiyi gösterdiğini ve hadislerde de köpeklerin koruma ve avcılık gibi amaçlarla kullanılabileceğini belirtir. Ayrıca, hadislerde köpeğin insanın malı ya da evinde yaşamasının onun namaz kılmasına, abdest almasına veya ibadetlerini eksik yapmasına bir engel teşkil etmediği de belirtilir.

Sonuç olarak, İslam dinine göre evde köpek beslemek konusu tartışmalıdır. Bazı alimler tarafından köpeklerin temizlikle ilgili problemleri sebebiyle sakıncalı olduğu düşünülürken, diğer alimler köpek beslemenin bir sorun olmadığını savunur. Bu nedenle, kişinin kendi vicdanına ve dinî tercihlerine göre köpek beslemenin uygulanabilirliği değerlendirilmelidir.

Evde köpek olması caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı evde köpek beslemenin caiz olmadığı yönünde fetva vermektedir. Diyanet zorunlu olarak kendilerine ihtiyaç duyulması dışında evin içinde köpek beslemek caiz olmadığını belirtmiştir. Evde köpek beslemenin caiz olmadığı Buhari’den nakledilmiştir.

Evde köpek olması caiz mi?

Neden evde köpek beslenmez?

İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü’l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139).

Evde köpek bakmak sevap mıdır?

EVDE KÖPEK BESLEMEK CAİZ MİDİR? İslâm bilginleri, avlanmanın yanı sıra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda kullanılmak üzere köpek beslenmesinin câiz olduğu, ihtiyaç olmadığı halde evde köpek beslenmesinin ise doğru olmadığı görüşündedirler.31 Oca 2019

Evde köpek bakmak sevap mıdır?

Leave a Comment