Ihtida nasıl yapılır?

İhtidânın tek şartı, kelime-i şehâdet getirerek Allah’ın birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmektir. Bunun herhangi bir törenle veya dinî bir kurumun huzurunda gerçekleştirilmesi gerekmez. Fakat en az iki kişinin yanında şehâdet getirmek gelenek olmuştur.

Ihtida belgesi ne işe yarar?

müracaat ederek İslam dinine girmek istediğini bildirmiştir. Adı geçen, kendi hür iradesiyle şahitler huzurunda “Kelime-i Şehadet” getirerek İslam dinini kabul etmiş ve isteği üzerine bu ihtida belgesi düzenlenmiştir.

Ihtida belgesi ne işe yarar?

Ihtida edene ne denir?

İhtida eden kimseye mühtedî adı verilir. Din değiştirme olayı Batı dillerinde “conversion” kelimesiyle karşılanır, din değiştiren kimseye de “convert” denir. İhtidâ sadece İslâm’a girişi tanımlarken “conversion” geniş bir alanı içine alır.

Hüda ihtida ne demek?

Arapça “hüda” kelimesinden türemiş olan ihtida kelimesi, sözlük anlamı olarak da “gerçeğe ulaşmak, doğru yolu bulmak” demektir. Terim olarak inançsız veya başka bir dine mensup iken İslam dinini kabul etmeyi ifade etmektedir.

Ihtida süreci nedir?

İhtida, gerçeğe ulaşmak ve doğru yolu bulmak demektir. Dini bir terim olarak ise; inançsız iken veya başka bir dine mensupken İslâm dinini benimsemeyi ifade eder. İhtidâ eden kimseye mühtedî adı verilir. İhtida terimi sadece İslam’a girişi tanımlamakta, sadece yeni Müslüman olana mühtedi denmektedir.10 May 2018

Leave a Comment