Hübel putu nereden geldi?

Luhay’ın el-Cezîre’deki Hit şehrinden “Hübel” adlı put ile Mekke’ye geldiği ve Kâbe’nin içinde Hz. İbrâhim tarafından kazılan kuyunun üzerine diktiği söylenir. bk.

Hübel putu nerede?

İslâm öncesi dönemde Kâbe’nin içinde ve çevresinde bulunan putların en büyüğü olan Hübel kırmızı akikten yapılma bir insan şeklinde tasvir edilmiş, sağ kolu kırık olarak Kureyş’e intikal eden bu puta daha sonra altın bir kol takılmıştır (Cevâd Ali, VI, 250-251).

Putlara tapan kimler?

İlah olarak tapınılan şeylere put, tapınan kişilere de putperest denir. Putperestler, Tanrı yerine başka ilahlara veya yüce ilaha inanmakla birlikte onun yanı sıra ikincil ilahlara, yani putlara inanmaktadır.

Hübel putunu kim getirdi?

[11] Amr b. Luhay’ın el-Cezîre’deki Hit şehrinden “Hübel” adlı put ile Mekke’ye geldiği ve Kâbe’nin içinde Hz. İbrâhim tarafından kazılan kuyunun üzerine diktiği söylenir. bk.

Hübel putunu kim getirdi?

Leave a Comment