Heyulani akıl ne demek?

Heyulani akıl, başka bir bakımdan, yani etkin akılla ilişkisi açısından ise, edilgin akıldır. Çünkü o, etkin değil edilgin durumdadır. Bu akıl insan ruhunun veya nefsinin bir parçasıdır. Aynı zamanda bu yeti insanın türsel ayrımını sağlayan bir surettir.

Heyulayı ne demek?

Yunanca ”hule” kelimesinden türetilen heyula kelimesi önce Arapçaya ardından Türkçeye geçmiştir. Heyula görünüşü korkunç olan hayalet anlamına gelir. Yunan felsefesinde ”prima materia” olarak geçen ilk maddeye de heyula denir. Tasavvuf inancına göre evrendeki her şey bu ilk maddeden yani heyuladan yaratılmıştır.13 Ağu 2021

Heyulayı ne demek?

Heyulani ne demek?

Belirsizliğin ilkesi olan madde, belirliliğin ilkesi olan sûreti alma kabiliyet veya kuvvetinde olduğundan oluş sürecinde değişmenin imkânı anlamında bir sebep teşkil etmekte ve buna maddî (heyûlânî) sebep denilmektedir.

Maddetul Ula ne demek?

Maddetü’l-Hayat veya Maidetü’l-Hayat, Akşemseddin’in Türkçe olarak tıp ilmini dair kaleme aldığı Risâletü’n-fi’t-Tıb olarak da bilinen bir eseridir. Akşemseddin, bitkilerin eczacılıkta yerini ve bitkilerin hastalıkların tedavisinde önemini anlatan bu eserde, ayni zamanda mikrobun katılımını ve bulaşmasını ele almıştır.

El heyula ne demek?

Kindî’nin tarifine göre heyûlâ “sûretleri taşıyan, edilgin, cevherî güç”tür. Kindî bu kavrama özellikle duyulur (mahsûs) âlemi temellendirirken başvurur. Bir varlığı cismanî ve duyulur kılan onun heyûlâsıdır. Metafizik âlem ise duyularla algılanmayan, dolayısıyla heyûlâsı olmayan varlıklar alanıdır.

El heyula ne demek?

Leave a Comment