Hâricî kime denir?

Kendilerine karşı isyan ettikleri yöneticilerle fırkanın muhalifleri Havâric ismini “insanlardan, dinden, haktan veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten çıkanlar” anlamında kullanmışlardır.

Hariciliğin belli başlı özellikleri nelerdir?

Hâricîler’in ahlâkî davranışlarının iki ana temeli takvâ ve şecaattir. İbadetlere devam, dünyadan uzaklaşma, sürekli Kur’an okuma, özendirici ve sakındırıcı naslara titizlikle uyma onların en önemli özellikleri olarak görülmektedir.

Hariciliğin belli başlı özellikleri nelerdir?

Hariciliğin kolları nelerdir?

Haricilerin Fırkalara Ayrılışı (Ezârika, Sufriyye, Necdiyye, Beyhesiyye) olarak ikiye ayrılmıştır. görmezler. Onlar Ezârika’nın şahsında Hariciliği Muhakkimenin müfrit; dinden çıkan bir kolu olarak ele alırlar.

Hariciliğin itikadi görüşleri nelerdir?

ibadete düşkünlük, namazda secdeleri uzatmak, dünya nimetlerine karşı zâhidane davranmak, devamlı kur’an okumak, kadınların da inançlarının hakimiyeti için erkeklerle birlikte savaşması gibi tavırları olan hariciler, resmi siyasetin sadece kur’an-ı kerim’e dayanması gerektiğini savunuyorlardı.28 Şub 2013

Islam tarihinde Hariciler kimlerdir?

Kendilerine karşı isyan ettikleri yöneticilerle fırkanın muhalifleri Havâric ismini “insanlardan, dinden, haktan veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime karşı ayaklanarak cemaatten çıkanlar” anlamında kullanmışlardır.

Leave a Comment