Halvete kimler girer?

Nikâh akdinden sonra ve birleşmeden önce kadın ve erkeğin baş başa kalmasını ifade eden fıkıh terimi. Kişiye nesep bakımından yakın olan kimseler. Birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmış akraba anlamında fıkıh terimi.

Tasavvufta halvet ne demek?

Tasavvufî bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibâdet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir.

Halvete girmek nasıl oluyor?

Halvete girmek, ibadet, zikir, riyazet ve murakabe ile meşgul olmak üzere yalnız başına tenha bir odaya, tekkelerde halvethane denilen bir hücreye, kapanmaktır. Halvete çekilmek, tenha bir yerde yalnız başına oturmaktır. Halk arasında kırk günlük halvet eğitimine çile de denir.

Tasavvufta 40 gün halvete giren Sufiye ne ad verilir?

Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık ve dar bir hücreye çekilip ibâdet, riyazet, murakabe, zikir ve fikirle vakit geçirmesi yerinde kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte tekkelerde halvet, genellikle kırk gün sürdüğü için buna “erbain çıkarmak” da denir.

Halvet ve uzlet ne demek?

3- Halvet, başkalarından ayrı kalmaktır, uzlet ise nefisten, nefsin çağırdığı hallerden ve bir de kişiyi Allah‟tan uzaklaştıracak her şeyden ayrı kalmadır.

Leave a Comment