Evvabin namazı kılmanın fazileti nedir?

Evvabin namazı, akşam namazından sonra kılınan bir nafile namazdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bu namazın faziletini bir hadisinde şöyle açıklamıştır: “Kim ki Akşam namazı farzından sonra altı rekât Evvâbin namazını kılar, başka bir günahı yoksa, hepsi hakkında tövbe ve istiğfar edilir.”
Bu hadis, Evvabin namazının önemini ve faziletini vurgulamaktadır. Evvabin namazı, Allah’a karşı yapılan bir iyilik ve kulun Rabbiyle olan yakınlığını artırmaktadır.

Evvabin namazının farz namazlardan sonra kılınmasının önemi de büyüktür. Zira farz namaz, kişinin üzerindeki günahları azaltma ve kendini Allah’a yaklaştırma amacıyla kılınır. Bu nedenle farz namazın ardından kılınan Evvabin namazı, yapılan ibadetin tamamlayıcısı niteliğindedir.

Evvabin namazının kılınmasının bir diğer önemi de, kişinin gün içinde işlediği hatalar için tövbe ve istiğfar etme imkanı sunmasıdır. Bu namaz, kişinin kalbini arındırır ve günahlarından arınmasına vesile olur.

Bu namazın faziletlerinden biri de, Allah’ın rızasını kazandırmasıdır. İbadetler, insanın yaratılış gayesine uygun bir şekilde yaşamasını ve Rabbine olan bağlılığını göstermesini sağlar. Evvabin namazı da bu amaçla kılınan bir nafile namaz olduğu için, Allah’ın hoşnutluğunu kazandırmak için önemlidir.

Evvabin namazı aynı zamanda kişinin iç huzurunu ve mutluluğunu artırır. Bu namazı düzenli olarak kılan kişi, yaptığı ibadetler sayesinde Allah’ın lütuflarına erişir ve huzur içinde yaşar.

Sonuç olarak, Evvabin namazı farz namazlardan sonra kılınan bir nafile namazdır. İçerisinde barındırdığı tövbe, istiğfar ve Allah’ın hoşnutluğunu kazanma gibi faziletlerle kişiyi ruhsal anlamda güçlendirir. Bu namazı düzenli bir şekilde kılmak, Allah’a olan bağlılığı artırır ve kişinin iç huzurunu sağlar.

Evvabin namazı ne anlama gelir?

‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve O’na yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143-144 [748]).

Evvabin namazının sevabı ne kadar?

Evvabin namazı kılmanın fazileti konusunda Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem efendimiz şunları buyurmuştur. Peygamberimiz akşam namazını kıldıktan hemen sonra hiç konuşulmadan kılınacak 6 rekât namazın sevabının çok olacağını belirtmiştir. Hatta bu sevabın 12 yıllık bir ibadete eşit olacağını buyurmuştur.26 Eyl 2023

Evvabin namazı kuranda geçiyor mu?

Kur’an-ı Kerim’de 6 yerde geçen evvabin kelimesi ” dönen, Allah’a yönelen, tövbe eden” anlamına gelmektedir. Hadislerde de geçen evvabin kelimesi bazen tekil bazen de çoğul olarak yer almakta ve benzeri anlamlar taşımaktadır. Akşam ile yatsı arasında kılınan evvabin namazının birçok fazileti bulunmaktadır.28 Kas 2023

Evvabin namazının fazileti nedir?

bu düşünceyle bakıldığına evvabin namazı kılmak, duaların kabul edilmesi ve girilen günahlardan dolayı yaşanılan pişmanlığı göstermek için en güzel aracıdır. Evvabin namazını kılarken kaza namazına niyet edilirse hem kaçırılan namazların borcu ödenmiş hem de evvabin namazının sevabı kazanılmış olur.9 Ara 2022

Kıyamet yaklaştığı zaman ne olur?

Zuhurunun ardından kıyametin kopacağı haber verilen yakın alâmetler arasında da mehdînin gelişi, deccâlin çıkışı, Hz. Îsâ’nın gökten inişi, Ye’cûc ve Me’cûc’ün, dâbbetü’l-arzın ortaya çıkması, güneşin batıdan doğması ve insanları toplanma yerine sevkeden bir ateşin yerden çıkışı gibi hârikulâde olaylar zikredilir.

Islamda ahir zaman nedir?

“Âhir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslâm inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır.

Ahir zaman belirtileri nelerdir?

– Kıyametin küçük alametlerini, din ve inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesi, fitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddî refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması, Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür.12 May 2015

Ahir zaman belirtileri nelerdir?

Ahir zamanda dünyada neler olacak?

Klasik Yahudiliğe göre bu dönemde sürgündeki Yahudiler toplanacak, Mesih gelecek, ahirette ölülerin dirilmesi, cennet (Aden Bahçesi) ve cehennem (Gehinnom) hayatı gerçekleşecektir.

Ahir zaman hangi yıl?

Ahir zaman için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) İslam dinini tebliğiyle başlayan ve kıyametin kopmasıyla son bulacak olan zaman dilimine denir. Aynı zamanda dünya hayatının son dönemi de diyebiliriz. Ahir zaman yedinci yüzyılın başlarında, yani ilk vahyin inmesiyle 610 yılında başlamıştır.15 Eki 2023

Leave a Comment