Erkam bin Ebil Erkam hangi kabileden?

İlk müslüman olan sahâbîlerden. Milâdî 594 yılı civarında doğduğu anlaşılmaktadır. Mekke’nin nüfuzlu ve zengin ailelerinden Benî Mahzûm’a mensup olan Erkam’ın İslâmiyet’i kabul etmeden önceki hayatı hakkında bilgi yoktur.

Erkan Bin Ebi l Erkam kimdir hayatı?

Erkam bin Ebü’l Erkam (d. 594, Mekke – ö. 675, Medine), İslam peygamberi Muhammed’in ilk Müslüman olan sahabelerinden. Mekke’nin saygın ve büyük ailelerinden Benî Mahzûm’a tabidir. Babasının adı Abdümenâf, annesinin adı Tümâdır bint Hizyem’dir. 17 yaşında Müslüman oldu.

Erkan Bin Ebi l Erkam nedir?

Erkam bin Ebü’l Erkam (d. 594, Mekke – ö. 675, Medine), İslam peygamberi Muhammed’in ilk Müslüman olan sahabelerinden. Mekke’nin saygın ve büyük ailelerinden Benî Mahzûm’a tabidir. Babasının adı Abdümenâf, annesinin adı Tümâdır bint Hizyem’dir.

Erkam b ebi l Erkam evi nerede?

İslâm tarihinde Dârülislâm diye de bilinen bu ev, ilk müslümanlardan Erkam b. Ebü’l-Erkam el-Mahzûmî’ye aitti. Mekkeli müşriklerin giderek artan zulüm ve baskıları yüzünden Hz. Peygamber Mescid-i Harâm içinde Safâ tepesinin eteklerinde bulunan bu evi kendine ikametgâh olarak seçti.

Genç bir davetçi Erkam b ebi l Erkam kimdir?

Erkam bin Ebü’l Erkam (d. 594, Mekke – ö. 675, Medine), İslam peygamberi Muhammed’in ilk Müslüman olan sahabelerinden. Mekke’nin saygın ve büyük ailelerinden Benî Mahzûm’a tabidir. Babasının adı Abdümenâf, annesinin adı Tümâdır bint Hizyem’dir. 17 yaşında Müslüman oldu.

Leave a Comment