Emir Arif Hazretleri kimdir?

Konya’nın büyük velilerindendir. Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri’nin torunu olup, Sultan Veled’in oğludur. Asıl adı Celaleddin Emir Arif olup, 670 (m.1271) yılında Konya’da doğmuş ve 719 (m.1319) yılında yine Konya’da vefat etmiştir. Kabri Konya’dadır.

Ulu Arif Çelebi babası kim?

671/1272-73 yılında doğan Ulu Ârif Çelebi, Sultân Veled (ö. 712/1312)’in oğludur. Annesi kuyumcu Şeyh Salâhaddîn’in kızı Fâtıma Hatun’dur.11 Kas 2020

Emir Arif Hz kimdir?

Konya’nın büyük velilerindendir. Mevlana Celaleddin-i Rumî Hazretleri’nin torunu olup, Sultan Veled’in oğludur. Asıl adı Celaleddin Emir Arif olup, 670 (m.1271) yılında Konya’da doğmuş ve 719 (m.1319) yılında yine Konya’da vefat etmiştir. Kabri Konya’dadır.

Leave a Comment