Dinimize göre iki âdet arası kaç gün olmalı?

Fıkıh kaynaklarımıza göre iki âdet arasındaki temizlik müddeti en az on beş gündür (Merğinânî, el-Hidâye, 1/34). Bu süre dolmadan önce görülen kanama, özür kanaması olup ibadetleri yapmaya engel değildir.

15 gün geçmeden âdet olmak namaz kılınır mi?

Fıkıh kaynaklarımıza göre iki âdet arasındaki temizlik müddeti en az on beş gündür (Merğinânî, el-Hidâye, 1/34). Bu süre dolmadan önce görülen kanama, özür kanaması olup ibadetleri yapmaya engel değildir.

Hanefi mezhebine göre adet süresi kaç gündür?

Hanefî mezhebine göre üç günden az ve on günden fazla devam eden kanamalar âdet değil, istihâze (özür) olarak kabul edilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/26-27; İbn Nüceym, el-Bahr, 1/201). Şâfiî mezhebine göre ise âdetin asgari süresi bir gün, azami süresi on beş gündür (Şirbînî, Muğni’l-muhtac, 1/278).

Iki adet arası 15 günden az olursa oruç tutulur mu?

Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki kanama âdet sayılıp, o günlerde oruç terk edilir. Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki âdet arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.”

Iki âdet arası 15 gün nasıl hesaplanır?

Her 28 günde bir âdet gören kadınlarda yumurtlama, bir sonraki âdet kanamasının başlayacağı ilk günden önceki 14. günde gerçekleşir. Her 30 günde bir âdet gören kişilerde ise yumurtlama dönemi 16. güne denk gelir. Bu noktada doğru hesaplama için iki âdet kanaması döneminin arasındaki sayıdan 14’ü çıkarmak gerekir.22 Haz 2020

Leave a Comment