Dinen hibe etmek ne demek?

Sözlükte “karşılıksız vermek, bağışlamak” anlamına gelen hibe hukuk dilinde, özel borç ilişkileri grubunda yer alan ve bir malın karşılıksız olarak başkasına temlikini ifade eden akdin adıdır.

Hibe etmek ne demek oluyor?

Hibe; Arapça kökenli bir kelimedir ve bağış anlamına gelir. Bu kelime çoğunlukla teşvik amacıyla ya da doğal afet dolayısıyla zarar görmüş kamu kurumu, işletme veya kişilere verilen karşılıksız parayı ifade etmek için kullanılır. Bu karşılıksız meblağ, genellikle bir projenin giderleri için verilir.

Hibe hakkı ne demek?

Hibe; Arapça kökenli bir kelimedir ve bağış anlamına gelir. Bu kelime çoğunlukla teşvik amacıyla ya da doğal afet dolayısıyla zarar görmüş kamu kurumu, işletme veya kişilere verilen karşılıksız parayı ifade etmek için kullanılır. Bu karşılıksız meblağ, genellikle bir projenin giderleri için verilir.

Hukukta hibe etmek ne demek?

Sözlükte “karşılıksız vermek, bağışlamak” anlamına gelen hibe hukuk dilinde, özel borç ilişkileri grubunda yer alan ve bir malın karşılıksız olarak başkasına temlikini ifade eden akdin adıdır.

Leave a Comment