Cönk nedir hangi döneme aittir?

Cönk Türkçe dili içerisinde 15. Yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Cönk; 15. Yüzyıl Osmanlı Dönemine ve Osmanlı’da Divan edebiyatına aittir.30 Ara 2022

Cönk Nedir Türk Edebiyatı?

Cönk, Türk halk edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, (alttan yukarıya) uzunlamasına açılan, çoğunlukla deri kaplı defter. Antolojiye benzeyen bu defterlere halk dilinde sığır dili, ya da dana dili de denmektedir.

Cönk Nedir Türk Edebiyatı?

Cönk ve mecmua nedir?

Şekli bakımından “sığır dili, dana dili” gibi adlar da verilen cönk, genel olarak halk / saz şairlerinin şiirlerinin bir araya toplandığı uzunlamasına açılan mecmualar olarak bilinse de aslında bu tarif bütün cönkleri kapsamaz. Zira pek çok cönkte Divan şairlerinin şiirleri de yer almaktadır.

Cönk ne anlatır?

M. Sabri Koz’a göre ise cönk, “Çoğunlukla Âşık Edebiyatı, Halk edebiyatı ve halkiyat ürünlerini ihtiva eden; uzunlamasına açılan, ensiz, uzun yazma mecmualara verilen ad” dır (Koz, 1977: 83).

Leave a Comment