Avret yeri neresidir?

Peygamber bir hadisinde, “Müslüman erkeğin uyluğu (diz kapağı ile kalçası arası) avrettir” buyurmaktadır (Müsned, III, 478). Diğer bir hadiste de erkeğin örtülmesi farz, bakılması haram olan yerlerinin “göbeği ile diz kapağı arası” (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 37; Dârekutnî, I, 230, 231) olduğu belirtilmiştir.

Hanefilerde kadının avret yeri neresidir?

Erkeğin erkek için ve kadın için avret mahalli, diz ile göbek arasıdır. Hanefi’de diz avrettir, göbek avret değildir. Kadının kadın için avret mahalli de böyledir. Kadının yabancı erkek için avret mahalli ise, ellerinden ve yüzünden başka bütün bedenidir.

Bir kadının mahrem yeri neresidir?

Tanımlar değişiklik gösterir, ancak genellikle bunlar cinsel uyarılma, üreme ve dışkı ve ilgili maddenin ortadan kaldırılmasıyla ilgili kısımlardır. Kadınlar için: vulva (pudendal yarık dahil), vajina ve göğüsler.

Erkeklerin avret mahalli neresidir?

Erkeğin avret yeri, Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelîlerin oluşturduğu cumhuru fukahaya göre göbekle diz kapağı arasıdır. Hanefîler diz kapağını da avret mahalline dahil etmişlerdir. Hz. Peygamber bir hadisinde, “Müslüman erkeğin uyluğu avrettir.” buyurmuştur (Ahmed, III/478).

Kadının neresi avret?

Sünnî tefsirlerde avret, vücudun göbekten dizlere kadar olan kısmına işaret eder. Maliki, Şafii, Hanefi ve Hanbeli mezhepleri göbeğin dahil olduğunu gözlemlemektedir.

Leave a Comment