Ashabı Suffe nedir kısaca anlamı?

Ashab-ı suffa, İslam peygamberi Muhammed tarafından Mescid-i Nebevi’nin duvarına bitişik olarak kurulmuş olan ve “suffa” adı verilen gölgelikte yaşayan; genellikle genç, bekar ve yoksul insanlar.

Suffede kalan sahabelere ne denir?

Burada kalan ve çoğunluğunu muhacirlerden oluşan topluluğa “ashâbü’s-Suffe / ashâb-ı Suffe” veya “ehlü’s-Suffe / ehl-i Suffe” denilmiştir.

Ashab ı Suffe ne denir?

Ashâb-ı Suffe, ihtiyaçları Resûl-i Ekrem ve zengin sahâbîler tarafından karşılandığı için “adyâfü’l-İslâm” (müslümanların misafirleri), çeşitli kabilelere mensup olmaları dolayısıyla “evfâd” diye de isimlendirilmiştir.

Ashab ı Suffe ve ne zaman oluşturuldu?

Hz. Muhammet döneminde Mescid-i Nebevinin hemen yanına üstü hurma dallarından yapılan gölgelikle örtülü bir alan oluşturulmuştur. Çardak benzeri bu alanda bir evi ve ailesi olmayan Müslümanlar kalırdı.16 Nis 2021

Ashabı Suffe kaç kişiydi?

Kaynaklarda Suffe’nin mekân olarak genişliği tam olarak bildirilmemiş olsa da burada aynı anda yetmiş kişinin kaldığına dair rivayetler bu konuda bir fikir vermektedir. Çeşitli zamanlarda kalanların toplam sayısının 400’e ulaştığı ifade edilmektedir.

Leave a Comment