Antakyaya hangi peygamber gelmiştir?

Antakya, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan tarihi bir şehir olarak bilinir. Bununla birlikte, birçok peygamberin de bu şehri ziyaret ettiği söylenmektedir. Bunlardan biri, İslam dinine göre Hz. İbrahim’dir. Antakya halkı, Hz. İbrahim’in bu bölgeye gelip burada bir mescit inşa ettiğine inanır. Bu mescidin tarih boyunca birçok kez yeniden inşa edildiği ve günümüzde de ayakta kalan tarihi bir yapı olduğu bilinmektedir.

Daha sonra Antakya’ya gelen bir diğer peygamber Hz. İsa’dır. Hıristiyanlık dinine göre, Hz. İsa burada doğmuş ve büyümüştür. Antakya, İsa’nın vaazlarının ve mucizelerinin gerçekleştiği yerlerden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle şehir, Hıristiyanlar için kutsal bir mekan olarak görülür. Hz. İsa’nın emirlerini takip eden ve O’na inanan birçok kişi Antakya’ya ziyaretlerde bulunur. Ayrıca Antakya’da birçok kilise ve manastır bulunur ve bu yapılar da Hıristiyanlar için önemli birer ibadet mekanıdır.

Antakya, ayrıca diğer dinlere mensup peygamberlerin de geçtiği bir geçiş noktasıdır. Yahudilik dinine göre, Hz. İbrahim’in oğullarından olan Hz. Yakup da bu şehri ziyaret etmiştir. Şehirdeki Yahudi cemaati, Hz. Yakup’un burada mezarının bulunduğuna inanır. Ayrıca Meryem Ana’nın da Antakya’ya gelip burada yaşadığına ve İsa’yı dünyaya getirdiğine inanılır.

Antakya, tüm bu peygamberlerin yaşadığı veya ziyaret ettiği bir şehir olarak farklı dinlere mensup kişiler için büyük önem taşır. Bu nedenle, Antakya’nın kültürel ve dini mirası oldukça zengindir ve günümüzde hala birçok turist bu şehre gelip tarihi ve dini mekanları ziyaret etmektedir.

Ashabı karye neresidir?

Yasin Sûresi’nde anlatılan “ashab-ı karye” (şehir halkı) ve kültürdeki adlandırılmasıyla Habib-i Neccâr Kıssası Antakya yöresinde halk arasında bilinmekte ve günümüzde canlılığını halen korumaktadır.30 Ara 2015

Ashabı karye hangi ayette geçiyor?

Yâsîn sûresi 13-29. âyetlerde anlatılan Ashâbü’l-karye kıssasında; yer, zaman ve şahıslar müphem bırakılmıştır. Tarih boyunca tefsir eserleri başta olmak üzere hadis, tarih ve coğrafya gibi farklı alanlarda yazılmış eserlerde bu kıssada geçen müphemlere dair birçok açıklama yer almaktadır.3 Haz 2021

Ashabı karye hangi ayette geçiyor?

Antakya kavmi nasıl helak oldu?

Elçiler, on sene boyunca Antakya’ya tebliğde bulunmaya devam ettiler. Halkın Allah’ı inkârda direndiği bir sırada şehrin uzak bir yerinden Habib-i Neccar geldi ve onlara elçilere uymalarını öğütledi. İnkârcılar, Habib’e saldırıp onu öldürdüler. Bunun ardından Cebrail bir çığlıkla inkârcıları helak etti.

Hangi ayette Antakya geçiyor?

Kuran-ı Kerim’de Yasin Suresinde Antakya, Karye ve Şehir olarak geçmektedir. Bu surede ilk önce iki elçinin gönderildiği daha sonra ise üçüncü elçinin bu elçilere destek olmak için şehre geldiğinde şehrin kenarından gelen kişinin kavmim siz neden bu elçilere uymuyorsunuz dediğinden dolayı şehit edildiği yazılmaktadır.

Hangi ayette Antakya geçiyor?

Şer iyye sicili nedir Osmanlı?

Şer’iyye sicilleri: Devletin idari, mali, askeri, ekonomik, sosyal ve mimari faaliyetleriyle alakalı her türlü konuda davanın görüldüğü defterlerdir. Genel manada hukuki kayıtların yer aldığı bu belgelerde Osmanlı aile yapısı, sosyal konular, ekonomik, ticari birçok konu hakkında bilgi ver yer almaktadır.20 Ağu 2021

Şeriye sicil defteri nedir?

Şer’iyye sicilleri devletin idari, mali, askeri, ekonomik, sosyal ve mimari faaliyetleriyle alakalı her türlü konuda davanın görüldüğü defterlerdir. Genel manada hukuki kayıtların yer aldığı bu belgelerde Osmanlı aile yapısı, sosyal konular, ekonomik, ticari birçok konu hakkında bilgi yer almaktadır.20 Ağu 2021

Şer iyye sicilleri hangi yazı çeşidi?

İstanbul’dan gelen belgeler ise her yerde Osmanlı Türkçesi’yle kaydedilmiştir. Sicil kayıtları daha çok rik’a, ta’lik veya divanî hatla yazılmakta, kronolojik sıralamaya her zaman dikkat edilmemektedir.

Kadı sicil defteri nedir?

Kadı defterleri (Şer’iyye sicilleri), Osmanlı Devleti’nde kaza kadılarının her türlü davalarda verdikleri kararları ve merkezden gelen emirleri kaydettirdikleri mahkeme kayıtlarıdır.

Leave a Comment