Alevilikte kaç mezhep vardır?

Nitekim Zeydiyye, İsnâaşeriyye gibi mutedil Şiîler’in yanında Beyâniyye, İsmâiliyye ve Bâtıniyye mensupları Alevî diye bilinirler. Fakat çağımızda asıl Alevîler olarak tanınan iki itikadî mezhep vardır.

Alevilik hangi mezhebe aittir?

Ebû’l-Hattâb el-Esedî’nin kurduğu “Hattâb’îyye Mezhebi”

Alevilik hangi mezhebe aittir?

Alevilik İslam mezhebi mi?

Birçok boyutuyla da bir din ve bir mezhep olmaktan öte, bir düşünce akımı, bir yaşam biçimi, bir inanç olarak yaşanıyordu Alevilik. Başından itibaren İslam içinde olup da sonradan çeşitli yorumlarla sapkınlık gösterip İslam’dan ayrılmış bir mezhep, bir inanç değildir.4 Nis 2022

Alevilerin dini inancı nedir?

Aleviler, Muhammed’in son peygamber olduğuna, Ali bin Ebu Talib’in ise veliliğine (ya da imamlığına) inanırlar. Aleviler, ibadetlerini cemevinde yaparlar. Günlük ibadetleri Sabah, Akşam ve Gece Gülbeng’idir. Kadir Gecesi’yle bağlantılı olarak üç gün ve Muharrem ayında ise on iki gün oruç tutarlar.

Islama göre Alevilik nedir?

Alevilik, İslam inanç ve kültürünün temel değerlerinden birisi olan Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma ve damadı Hz. Ali ve onların soyundan gelenlere duyulan sevgi ve muhabbet merkezli bir inanış hali olarak ifade edilmektedir.

Leave a Comment