Yugoslavya Federal Cumhuriyeti içerisinde neler yer alır?

Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve 1992 yılına kadar hüküm süren sosyalist federal cumhuriyet. Devletin bulunduğu alanda bugün Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovenya ve Kosova bulunur. Hangisi Yugoslavya oluşturan federal cumhuriyetlerde indir? Siyasi Yapı Yugoslavya federal Cumhuriyeti, iki cumhuriyet (Sırbistan ve Karadağ) ve iki özerk bölgeden (Kosova ve Voyvodina) oluşmuştur. Yugoslavya kaç devletten oluşuyor? … Read more

Esnaf olarak ne demek?

Türk Ticaret Kanunu’na göre tanım. İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlayacak düzeyde bulunan işletmelerdir. TDK ya göre esnaf ne demek? Sözlükte, esnaf sözcüğünün anlamları arasında, “Kötü yola sapmış olan kadın” ifadesi kullanılıyor. TDK, kelime anlamını örneklerken, “Esnaftan bir kadın” ifadesini kullanıyor. Esnaf kelimesi, kökü itibarıyla “sınıflar, halk sınıfları” … Read more

Dua ne demek uzun yazı?

Sözlükte “çağırmak, istemek, yardım etmek” anlamlarına gelmektedir. İslâmî bir terim olarak “Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini” ifade eder. Dua nedir uzun bilgi? Sözlükte “çağırmak, istemek, yardım etmek” anlamlarına gelmektedir. İslâmî bir terim olarak “Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duyguları … Read more

Beyyine Suresi ne anlama gelir?

Beyyine Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 98. suresidir ve Medine döneminde indirilmiştir. Surenin ismi olan “Beyyine” kelimesi, açık delil, apaçık gerçek anlamına gelmektedir. Surenin ertelenmesi ve isminin sonradan belirlenmesi, içeriğinin önemine işaret etmektedir. Surenin başlangıcında, insanların Kitap ehli olarak ayrıldığı vurgulanmaktadır. Müslümanlar, öğretilerini uygulayarak ve Allah’ın Resulüne inanarak kurtuluşa erişirken, diğerleri ise kendi nefislerine uyarlar ve sapıklığa … Read more

Ruhul Beyan ne tür tefsir?

İsmâil Hakkı Bursevî’nin (ö. 1137/1725) tasavvufî tefsiri. Ruhul Beyan Tefsiri Hangi yayınevi? Böylece Osmanlı Yayınları Tarafından Gül Kitap adıyla yayınlanan Ruhul Beyan Tefsiri nin tamamı nın tercümesi yapılmış ve bitmiştir. Toplam 37 Cilt olarak takım tamamlanmıştır. Ruhul Beyan Tefsiri kime ait? Bu kıymetli eseri yazarı Şeyh İsmail Hakkı Bursevi Hazretleridir. Büyük keşif ve kerametler sahibi … Read more

Selam ne için okunur?

“Selam”, Türkçede ve İslam kültüründe günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir selamlaşma ifadesidir. Kelimenin kökeni Arapça olup, “sağlık” ve “selamet” anlamlarına gelir. Selam vermek, bir kişiye saygı göstermek ve onunla dostça ilişkiler kurmak için kullanılan bir gelenektir. Aynı zamanda İslam dininde de önemli bir yeri vardır. Selam vermek, bir kişiye sevgi ve saygı göstermenin bir yolu … Read more

Şinto nasıl bir din?

İnsanın doğa ve çevresindekilere karşı sorumluluklarına dayanan Şintoizm, Japon düşünce ve davranışlarına göre şekillenen bir yaşam biçimidir. Eski geleneklerden ve ritüellerden oluşan doğa, insanlar ve “kami” olarak adlandırılan tanrısal varlıklar arasındaki doğal ilişkileri düzenleyen bir inanç sistemidir. Şintoizmin kutsal kitabı nedir? Şintoizm’e ait 2 kutsal metin vardır. Bunlardan biri ”Kojiki ” diğeri ise ”Nihongi” dir. … Read more

Mührü Süleyman nelere iyi gelir?

Süleyman mührünün kişiye zamanla kısmet, rızk ve şans kapılarını açtığı söylenir. Kişileri sihirden ve cinlerden koruduğuna inanılır. Kaza ve beladan kişiyi korur. Mührü kullanan kişilerin diğer insanlar tarafından saygı ve hürmet göreceğine inanılmaktadır.14 Oca 2020 Hz Süleyman Mührü cinlerden korur mu? ◾Kişileri sihirden ve cinlerden koruduğuna inanılır. ◾Kaza ve beladan kişiyi korur. ◾Mührü kullanan kişilerin … Read more

Kuran’da hangi kadın ismi geçer?

İslam’ın kutsal kitabı olan Kuran, birçok konu ve kişi üzerinde detaylı bilgiler sunar. Bu bağlamda, Kuran’da kadınlar da önemli bir yer tutmaktadır. Kuran’da, birçok kadının ismi dile getirilir ve onların hikayeleri anlatılır. Kuran’da geçen kadın isimlerinden biri Hz. Meryem’dir. Meryem, Hz. İsa’nın annesi olarak tanınır ve mucizelerle dolu hayatı Kuran’da detaylı bir şekilde anlatılır. Diğer … Read more

Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi?

Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Bu konu yıllardır tartışılan ve farklı görüşlerin olduğu bir meseledir. İslam dinine göre, cenaze namazının cinsiyete bağlı bir kısıtlaması yoktur ve kadınlar da bu namazı kılabilir. İslam’da ibadetler ve namazlar, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her Müslümanın yapması gereken görevlerdir. Ancak buna rağmen bazı toplumlarda ve kültürlerde kadınların cenaze namazı kılamaması gibi … Read more