Behlül Dana kimdir nerelidir?

İslam tarihinde kıssalarıyla meşhur olan ve söylediği sözlerle birçok kişinin hak dini İslam’a dönmesini sağlayan Behlûl-i Dânâ, 8. yüzyılda Kufe’de doğmuştur. Ancak çoğu İslam alimi ve derviş gibi, o da dönemin kültür merkezi sayılan Bağdat’ta yaşamıştır.2 May 2023 Behlül Dana Hazretleri nerede? Irak Bağdat Şehri’nde Behlül-i Dana Hz. Dicle kenarında Şunuziyye kabristanlığına defnedildi. Behlül Dana … Read more

HADR ile okumak nedir?

b) Hadr: Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak şartıyla en hızlı okuyuştur. Hadr ile okuyuş tecvid kuralları ihmal edilmeden sadece sür’atin artması demektir.19 May 2022 Tedvir okuma ne demek? Kur’ân-ı Kerîm’in tilâvet usullerinden orta süratte okumayı ifade eden tecvid terimi. Kur’ân-ı Kerîm’in tecvid ve tertîl üzere okunması anlamında terim. Tedvir tanımı nedir? 1. Döndürme, çevirme. 2. … Read more

Ya Kafi isminin anlamı ne anlama gelir?

071 El Kafi – YouTube. El Kafi Ayet; “Allah, kuluna kâfî değil midir!” Manası; Her şeye ve herkese yeten, kâfi olan.11 Mar 2020 Ya veliyy Ya Kafi ne demek? El-Veliyy esması Allah’u Teala’nın müminleri tek yardımcısı ve dostu olduğunu bildirir. Allah, kuluna yakın olan, kuluna yardımcı olan ona dost ve onu kemale ulaştırandır. El-Veliyy esmasının … Read more

Menkıbe nedir Osmanlı?

Menkıbe, din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye. Menkıbe kavramı ilk olarak hadis kitaplarının bir bölümü olarak dikkati çeker. Konularına göre düzenlenmiş hadis kitaplarında “Kitâbü’lmenâkıb” bölümleri bulunur. Menakıpname kime aittir? Bu çalışmada, Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 45 Hk 1229/2 numarada kayıtlı olan Menâkıb-ı Evliyâ adlı eser ele alınmıştır. Eser … Read more

Halvete kimler girer?

Nikâh akdinden sonra ve birleşmeden önce kadın ve erkeğin baş başa kalmasını ifade eden fıkıh terimi. Kişiye nesep bakımından yakın olan kimseler. Birbiriyle evlenmesi dinen yasaklanmış akraba anlamında fıkıh terimi. Tasavvufta halvet ne demek? Tasavvufî bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile müridin karanlık … Read more

10 kıraat imamları kimlerdir?

– Nafi’ul-Medani kıraati. – İbn Kesir el-Mekki kıraati. – Ebu Amr Basra kıraati. – İbn Amir ad-Dimashqi kıraati. – Aasim ibn Abi al-Najud kıraati. – Hamza az-Zaiyyat kıraati. – El-Kisa’i kıraati. – Abu Jaafar al-Madani kıraati. 12 kıraat ilmi nedir? Öz: Kırâat ilmi, Kur’ân-ı Kerîm’in lafızlarını edâ yönüyle ele alan, bu husustaki ittifak ve ihtilafları … Read more

Cenaze namazında tekbirlerin hükmü nedir?

Cenaze namazında tekbirlerin hükmü, İslam dininde önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle, cenaze namazının bir farz-ı kifaye olduğunu belirtmek gerekir. Yani, bir kişinin ölümünden sonra namazını kılan birkaç kişi varsa diğer Müslümanlar bundan sorumlu tutulmaz. Bu namazda tekbirler ise büyük bir öneme sahiptir. Tekbir, “Allahu Ekber” şeklinde ifade edilen bir kelime olarak, Allah’ın büyüklüğünü ve yüceliğini … Read more

1 kırat ne kadar?

26 Eylül 1869 tarihli kanunnâmeye göre şu değerler benimsenmiştir: 1 kırat = 4 buğday = 16 fitil = 32 nakīr = 64 kıtmîr = 128 zerre = 14 denk = 116 dirhem = 124 miskal = 0,20046015625 gr. Kıraat ne demek islam ansiklopedisi? Sözlükte kırâat “okumak, tilâvet etmek, telaffuz etmek” anlamında masdar; “sesli veya sessiz, … Read more

El öpmek şirk mi?

Bir insanın elinin üzerine alnını koymak suretiyle el üzerine secde etmesi caiz değildir ve bu şirktir! Ancak adet haline getirmeksizin nadiren veya az sayıda sadece ağız ile eli öpmekte bir beis yoktur.” El öpmek neden saygı biçimidir? Din adamları, bir kimsenin başka birinin eli öpmesinin amacının saygı olmasını tavsiye ediyor. Yani bir kimse, karşısındaki çok … Read more

Mehmet Yaşar Kandemir Hoca Kimdir?

11939′da Yozgat’ın İnceçayır köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, İmam-Hatip Okulu’nu Yozgat’ta okudu. 1964′te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Sivas İmam-Hatip Okulu’nda üç yıl öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne hadis asistanı oldu (1967). Ebû Dâvûd hadisleri nelerdir? Ebû Dâvud “Akıllı kimse için bu hadislerin dört tanesi bile yeter” demiş ve bunları şöyle sıralamıştır: “Ameller … Read more